Curso de repostería fusión con Nano Lavin – Sábado 7 de abril